Pompy ciepła instalacje solarne promienniki ir.

Ze względu na ekologie, komfort użytkowania i koszty eksploatacji coraz większą popularnością cieszą się instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii. Wśród wielu technologii najpowszechniejsze rozwiązania to pompy ciepła do centralnego ogrzewania lub do wody użytkowej instalacje solarne i fotowoltaika.

W sytuacji gdy nie mamy możliwości instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy typu E bardzo poważną alternatywą może stać się pompa ciepła. Wśród konstrukcji wyróżniamy dwa podstawowe typy gruntowe i powietrzne.

Gruntowe pompy ciepła typu solanka-woda lub woda-woda to najczęściej stosowane urządzenia. Ich główną cechą jest pozyskiwanie energii z wody lub solanki wydobywanej ze studni lub z instalacji rozkładanych powierzchniowo pod glebą. W rezultacie otrzymujemy instalację zaopatrywaną w energię o podobnych parametrach w przeciągu całego roku. Wadą tego rozwiązania jest stosunkowo wysoki koszt wykonania odwiertów, ale w zamian otrzymujemy najniższe koszta eksploatacyjne.

Pompy ciepła powietrzne zaczynają coraz mocniej wchodzić na rynek. Źródłem energii w tym wypadku jest powietrze atmosferyczne. Zaletą tego rozwiązania jest dużo niższy koszt inwestycji (zbliżony do klasycznej kotłowni gazowej lub stałopalnej) lecz wysoka skuteczność urządzenia jest ograniczana gdy temperatura źródła, czyli powietrza wpadającego do pompy spada poniżej  minus 7-17stC, to jest wtedy, gdy tego ciepła potrzebujemy najwięcej. W rezultacie w tym okresie potrzebujemy dodatkowego źródła np. kominka lub musimy się liczyć z wyższymi kosztami ogrzewania z grzałek elektrycznych. Jednak w bilansie rocznym koszt eksploatacji takiej pompy jest bardzo atrakcyjny. Produkcją takich urządzeń często zajmują się producenci kotłów gazowych.

Producenci:

  • Buderus.pl

W celu uzyskania ciepłej wody użytkowej w możliwie najniższej cenie możemy zastosować instalację solarną lub pompę ciepła CWU.

Pierwsze rozwiązanie bardzo popularne w Polsce między innymi dzięki możliwości uzyskania dofinansowania i stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych pozwala bardzo tanio otrzymać ciepłą wodę w przeciągu całego roku. Drugim urządzeniem alternatywnym dla instalacji solarnych jest pompa ciepła CWU. Przewagą nad solarami jest znacznie prostszy montaż i stały niski koszt uzysku ciepłej wody niezależnie od długości dnia. Koszt urządzenia jest bardzo zbliżony do instalacji solarnej a przy okazji nie jest obarczony problemami związanymi z utrzymaniem zestawu w wysokiej sprawności jak poprzednie rozwiązanie.

Producenci:

  • buderus.pl
  • hewalex.pl
  • galmet.com.pl
  • biawar.com.pl