Rury i kształtki

Systemy instalacyjne z uwagi na zastosowany materiał dzielimy na:

 • instalacje miedziane
 • instalacje polipropylenowe
 • instalacje polietylenowe
 • instalacje stalowe (czarne i ocynkowane)
 • inne

Zdecydowanie największą popularnością od wielu lat cieszą się instalacje wykonane z rur miedzianych. Zwykle montuje się je za pomocą kształtek łączonych poprzez lutowanie, jednak coraz częściej stosuje się kształtki zaciskowe (także w sieciach gazowych). Instalacja taka jest łatwa w montażu odporna na wysoką temperaturę i higieniczna.

Uwaga: ze względów na jakość wody w niektórych rejonach Polski nie zaleca się stosowania rur miedzianych do instalacji wodnych.

Producenci:

 • hutmen.pl,
 • wieland.pl
 • comap.pl

Polipropylen z uwagi na swoją wysoką odporność na temperaturę i substancje agresywne, a przy okazji niską cenę, wytrzymałość i żywotność, łatwość i bezpieczeństwo połączeń, a także całkowitą odporność na korozję zdobywa coraz większą popularność także w montażu sieci wodnych.

Producenci rur polipropylenowych:

 • detalmet.pl
 • pipelife.com

Instalacje polietylenowe stosowane do transportu wody dzielimy na dwa rodzaje.

Rury polietylenowe niebieskie łączone na kształtki skręcane ewentualnie zgrzewane elektrooporowo i doczołowo stosuje się na przyłączach do budynku i do dystrybucji wewnątrz na dużych średnicach.

Rury z wkładką aluminiową typu pex-al-pex i pert-al-pert (oraz wszelkie kombinacje) wykorzystuje się w instalacjach ogrzewania podłogowego, centralnego ogrzewania i wody użytkowej. Zalety takich instalacji to szybkość montażu, nieprzepuszczalność tlenu, odporność na korozję i zarastanie kamieniem, bardzo niska rozszerzalność temperaturowa, optymalna przewodność cieplna. W obecnych czasach jedna z najpowszechniej stosowanych instalacji.

Producenci:

 • tweetop.pl
 • goshe.pl
 • unidelta.pl

Instalacje stalowe z rur czarnych i ocynkowanych były do niedawna podstawowym materiałem stosowanym do CO i CWU. Są one bardzo odporne mechanicznie, dzięki czemu nie wymagają gęstego stosowania uchwytów, posiadają niską rozszerzalność temperaturową, odporność na wysokie temperatury. Jednak z uwagi na wysoką korozyjność i chropowatość powierzchni ułatwiającą zarastanie oraz konieczność gwintowania połączeń, co wydłuża czas montażu coraz częściej wypierana jest przez produkty z tworzyw sztucznych. W dalszym ciągu bardzo często stosuje się jednak rury i kształtki stalowe w kotłowni na paliwo stałe.

Producenci:

 • www.kzo.pl
 • agaflex.pl